Läbiviidud

Entrepreneurial Skills Pass

Elluviimise aeg: 01.10.2013 - 30.09.2016

Finantseerimise allikas: Euroopa Komisjon, Elukestva õppe programm.

Eesmärk: Euroopa ühtse ettevõtluseksami väljatöötamine.

 

 

Entrepreneurial Skills Pass on rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mis on kooskõlastatud Junior Achievement - Young Enterprise (JA-YE Europe) võrgustiku liikmetega üle Euroopa. See tõendab, et gümnaasiumi- või kutsekooli õpilane on omandanud teoreetilised ja faktilised teadmised ning kognitiivsed ja praktilised ettevõtlus-, majandus- ja finantsoskused.

ESP tunnistuse saamiseks tuleb läbi teha kolm etappi:

  1. Õpilasfirma programm (Kogemus): turundus, ettevõtte struktuur ja rollid, personalitöö, disain ja tootmine, äriplaani tegemine, müügitöö ning finantskirjaoskus,
  2. Enesehinnand (Pädevus): loovus, enesekindlus, algatusvõime, meeskonnatöö, leidlikkus, sihikindlus ning vastutustunne.
  3. ESP eksam (Teadmised): Üldine arusaamine organisatsioonist, ettevõtte loomise etapid ja seadlusandlus, ideest möögini ning rahalised vahendid ja eelarve koostamine.

 Täpsem info: www.entrepreneurialskillspass.eu

Infoleht õpilasele

Infoleht õpetajale

Infoleht ettevõtjale

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-