Uudised

Soovid ja plaanid uueks õppeaastaks

05 September 2022

Junior Achievement Eesti soovib kõigile õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja mentoritele põnevaid uusi teadmisi ja arengut täis uut õppeaastat! Oleme ka sel õppeaastal olemas nõu ja jõuga majandus- ja ettevõtlusõppe maastikul, arendame hoogsalt edasi oma seniseid ettevõtlusõppe programme ja õppematerjali ning korraldame vahvaid üritusi ja koolitusi nii õpetajatele kui õpilastele.

Õppeaasta on alanud ning miks mitte alustada uut ja põnevat hooaega vahvate majandus- ja ettevõtlusõppe teemaliste mängudega. JA Eesti on välja töötanud mitmeid toredaid praktilisi mänge, mida pakume põhikooli ja gümnaasiumi (ka kutsekool) noortele.

VÕTA ISE ETTE

"Võta ise ette" on 5 tunnine koolitus ettevõtlusest ja minifirmade loomisest põhikooli III astme õpilastele. Selle käigus tutvutakse ettevõtlusega, ettevõtjale vajalike oskustega, JA Eesti minifirma programmiga, tehakse 5- liikmelistes rühmades viie tunni jooksul läbi ettevõtte loomine, alustades äriidee välja töötamisest kuni prototüübi esitluseni. "Võta ise ette" on õppimine tegevuse kaudu. Koolitusel vahelduvad terav mõttetegevus mõnusate mänguliste vahepalade ja praktilise tööga. Mängu modifitseeritud versioon sobib ka gümnaasiumi vanuseastmele.

RAHA RÄNDAB

Majandusringluse simulatsioon "Raha rändab" sobib ettevõtlus- või majandusõppe või ühiskonnaõpetuse tundides õpitu näitlikustamiseks või iseseisva õpisündmusena. Lisaks majandusringlusele õpitakse mängu käigus mõistma, milleks on vaja maksta makse, kuidas kujunevad omahind, müügihind ning kasum. Õpitakse tundma majandussektorite vastastikust toimet ning tähtsust ühiskonnas ning mitmeid teisi olulisi majandus- ja ettevõtluspõhimõtteid.

12H ETTEVÕTE

12-tunni ettevõte on koolitus, mille käigus tehakse 5-9 liikmelistes rühmades 12 tunni jooksul läbi ettevõtte loomine, alustades äriidee välja töötamisest kuni ärimudeli loomiseni ning lõpetades oma idee "investoritele" mahamüümisega. Laagri lõpuks on igal grupil valmis ärimudel. Ärimudeli läbimõtlemist toetavad väiksed ülesanded ehk pooletunnised lühiloengud ja -ülesanded, mis annavad ärimudeli loomiseks vajalikke teadmisi. 12-tunni ettevõtte koolituse käigus omandatakse teadmisi meeskonnatööst, loovusest, turundusest, finantsanalüüsist ning kinnistatakse ja korratakse üle ettevõtluse põhipunktid.

TURUPLATS

Majandusringluse simulatsioon "Turuplats" sobib ettevõtlus- või majandusõppe või ühiskonnaõpetuse tundides õpitu näitlikustamiseks või iseseisva õpisündmusena. Lisaks majandusringlusele õpitakse mängu käigus mõistma, milleks on vaja maksta makse, kuidas kujunevad omahind, müügihind ning kasum. Õpitakse tundma majandussektorite vastastikust toimet ning tähtsust ühiskonnas ning mitmeid teisi olulisi majandus- ja ettevõtluspõhimõtteid.

TEHAS SEMINARIRUUMIS

„Tehas seminariruumis“ on lihtne ja tulemuslik äriprotsesside simulatsioon. Simulatsioonis ehitatakse üles reaalne ettevõte kogu oma tarneahelaga, mis sisaldab tootmist ja tootmise planeerimist, kvaliteedikontrolli, ladu, logistikut ning klienti, samuti ettevõtte administratiivset poolt. Osalejad saavad instruktsioonid, nende ülesanne on täita kliendi tellimusi nõutud kvaliteedi ja ajaga ning pidades silmas ettevõtte kriitilisi tegevusnäitajaid. Ilma liigse teooriasse süüvimiseta õpivad osalejad tundma ettevõtte põhiprotsesse, nende omavahelisi seoseid ja sõltuvust ning arendavad ettevõtjalikku mõtlemist. Kuigi simulatsioon on üles ehitatud tootmisettevõtte näitel, on õpitavad meetodid ja käsitlused edukalt kasutatavad teenindusettevõttes ja ka igapäevaelus.

Mängude tellimiseks ja lisainfo saamiseks võta ühendust Junior Achievement Eesti e-maili aadressil junior@ja.ee.

Soovime põnevat ja teguderohket uut õppeaastat!

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-