Uudised

Toimusid majandusolümpiaadi piirkonnavoorud

07 March 2019

Kolmapäeval, 6. märtsil algasid üle Eesti suuremates maakonnakeskustes JA Eesti ja EBS-i korraldatava majandusolümpiaadi piirkonnavoorud, millest võttis osa kokku 202 õpilast üle Eesti.

Piirkonnavoorudeks kogunesid maakonna õpilased ühte piirkonna kooli, et siis üheaegselt internetipõhiseid ülesandeid lahendada. 6. aprillil toimuvasse lõppvooru pääseb iga maakonna parim ning kokku kuni 40 õpilast.

JA Eesti direktor Kersti Loor selgitas, et õpilastele esitatavad küsimused olid valikvastustega, kuid test sisaldas ka praktilisi probleemülesandeid, mis tihti panevad ka täiskasvanute teadmised vägagi proovile. „Tegemist on ikka korralikke teadmisi nõudva olümpiaadiaga, mille parimad saavad samadel alustel ülikoolidesse ilma katseteta sisse astuda nagu teiste ainete olümpiaadidel edukalt esinevad õpilased. Lisaks annab EBS tublimatele tasuta õppimisvõimaluse EBS-is ühe semestri jooksul,“ märkis Loor. 

JA Eesti direktor lisas, et kuigi tegemist on tõsise olümpiaadiga, siis samas leiab nii mõnegi küsimuse seest ka toredaid krutskeid. Testi praktilises osas võivad olla situatsiooniülesanded, majandusarvutused, andmete, statistika või esitatud info analüüs ja järelduste tegemine. 

Mõningaid näitlikke küsimusi: 

1. Start-up ehk idufirma on hiljuti loodud ettevõte, _____.

a) mis on väga populaarne investeerimisvõimalus, sest risk oma raha kaotada praktiliselt puudub
b) mille ärimudel on pidevas aktiivses arengus ning võib protsessi käigus isegi kardinaalselt muutuda
c) mille loomist toetab alati EAS
d) mis tegutseb vaid tehnoloogia-alal

2. Bilanss on üks tähtsamaid raamatupidamise dokumente, mis peegeldab ettevõtte majandusseisu. Kui bilanss ei ole tasakaalus, siis _____.

a) on raamatupidaja teinud vea
b) on tulud suuremad kui kulud ja ettevõtja võib olla õnnelik
c) on kulud suuremad kui tulud ja ettevõttel on pankrotioht
d) on ettevõttel raha vähem kui laene

Junior Achievement Eesti, Eesti Majandusõpetajate Selts ja EBS korraldavad majandusolümpiaadi juba aastat 1999 eesmärgiga suurendada õpilaste huvi majanduse vastu ja tõsta nende ainealaseid teadmisi. 

 

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-