Uudised

Eesti ja USA majandusõpetajad vahetasid kogemusi

25 June 2019

Eesti majandus- ja ettevõtlusõpetajad omandasid 6.-7. juunil toimunud rahvusvahelisel seminaril vahvaid ja lõbusaid aktiivõppe meetodeid majanduse ja ettevõtlusteemade õpetamiseks USA kogemuse kaudu.

Juuni algul Tallinnas toimunud majandusõpetajate rahvusvahelise seminari eesmärk oli jagada  meie õpetajatele innovaatilisi ja tulemuslikke õpetamismeetodeid, mis köidaks ja aitaks õpilastel hästi aru saada majanduselust, kujundaks ettevõtlikkuspädevust ja toetaks majandusteadmiste lõimimist erinevatesse ainetesse.

Kuidas üle joonlaua hüppamise abil saab selgeks kaubandustõkete olemust?  Kuidas tuulelohede valmistamine ja majandustrendide tundmine aitab töödžunglis huvitavat ametit leida?  Kuidas emigrantide – immigrantide lood aitavad mõista nõudluse ja pakkumise muutusi tööturul?  Just selliseid huvitavaid seoseid kasutas majanduse põhitõdede selgitamiseks seminari peamine koolitaja, USA Kentucky Ülikooli majandusprofessor Cynthia Harter , kes on ühtlasi ka Ülemaailmse Majandushariduse Alliansi GEEA rahvusvaheline majandusõpetajate koolitaja. Tema praktilised kogemused, õppimine läbi tegevuste ehk Learning by Doing aktiivõppemeetodid olid vaimustavad ja väga õpetlikud meie õpetajatele. Koolituse sisuks oli uudsete ettevõtlusmängude, simulatsioonide, juhtumianalüüside ja praktiliste õppetegevuste läbiviimise metoodika õppimine ja praktiline harjutamine. Õpetajate kirglik ja aktiivne osalemine tegevustes aitas õppida ise ja andis kindlustunde meetodite kasutamiseks tundides koos õpilastega. Meie õpetajad märkasid omandatud metoodiliste oskuste lõimimise võimalusi lisaks majandusõppele ka erinevate teemade juures geograafias, matemaatikas, ühiskonnaõpetuses. Koolituse materjalid on  õpetajatele kättesaadavad eesti keeles ja lihtsalt kasutatavad ainetundides.

Koolitatud õpetajad oskavad  nüüd õpilastes atraktiivsemalt arendada majanduslikku mõtlemist ja ettevõtlikkust, kasutada aktiivõppemeetodid, mis teevad õppimise huvitavaks ja eluliseks.

Kõigi seminaril osalenute suurim tänu kuulub lisaks Cynthia Harterile ka juba mitmeid kordi Eesti majandusõpetajaid koolitamas käinud Colorado Ülikooli professorile John Brockile, kes aitas kaasa seminari õnnestumisele ja tõi Eesti majandusõppe ja haridusoludega tutvuma kuus USA majandusõpetajat erinevatest osariikidest. Nemadki osalesid koolituse ühes töötoas, kus meie õpetajatega vahetati kogemusi, kuidas toimub hariduse andmine, sh majandus- ja ettevõtlusõpe meil ja erinevates USA osariikides. 

Majandusõpetajate rahvusvaheline koolitus sai teoks tänu Balti-Ameerika Vabaduse Fondi BAFF rahastusele ning koolitusel osalenud õpetajad ootavad juba järgmisi võimalusi uute rahvusvaheliste metoodiliste kogemuste omandamiseks.

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-