Uudised

Koos ettevõtlus- ja tehnoloogiapädevaks!

21 October 2020

Toredaks enesetäiendamiseks ja kolleegidega kohtumiseks kujunes 17.-18. augustil Haapsalus toimunud ettevõtlusõpetajate ja tehnoloogiaõpetajate ühine suvekool.

Väga huvitav ja rikastav oli kogemusi jagada teise valdkonna õpetajatega. Valdavalt osalesid koolitiimid- ühe kooli tehnoloogia ja tööõpetuse õpetaja koos ettevõtlusõpetaja või algklassiõpetajaga, kes õpetavad põhikool II ja III kooliastmes ja lõimivad ettevõtlusõpet.

Ühise suvekooli eesmärgiks oli toetada ettevõtlus- ja tehnoloogiaõpetajate koostööd koolis, ainete lõimimist, õpilastes loovuse, ettevõtlus- ja tehnoloogiapädevuse kujundamist õpilastes.

Uuenduslik koolimeeskondade kaasamine koolitusse oli esimeseks sammuks järgnevale koostööle koolis, et koostöökogemuse kaudu teha koolis efektiivselt lõimingut ja toetada õpilaste loovust ja ettevõtlikkust nii minifirmade tegevuses kui koolis kasutatava tehnoloogia rakendamisel.

Õpetajatele toimusid huvitavad loengud ja rühmatööd. TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi loovusõpetuse dotsent Eda Heinla rääkis laste loovusest, selle arendamisest ja toetamisest koolis, õpetajad ise õppisid tundma ja rakendasid erinevaid loovust toetavaid õppemeetodeid.

Soome Oulu Ülikooli loovusõppejõud, leiutaja ja disainer Esa Matti Järvinen rääkis videosilla vahendusel loovuse tähtsusest innovaatiliste ideede genereerimisel ja leiutamisel, kuidas tänu loovusele sündivad äriideed.

Ettevõtluspädevuse mudelit, disainmõtlemise meetodit ja ettevõtluspädevuse kujundamise ja lõimimise võimalusi tutvustas EMES juht Elbe Metsatalu.

Rühmatööde käigus arendasid õpetajad enda loovust, rakendasid disainmõtlemist uute äriideede väljamõtlemisel ja neist prototüüpide loomisel. Töötati välja neli eriilmelist lõimingul põhinevat tunnikava ja projekti, kuidas koolis ettevõtlus- ja tehnoloogiapädevust arendada. Need on avaldatud e-koolikotis.

Kokkupuude erinevate koolide tiimidega koolitusel andis kõigile osalejatele uusi kogemusi ja teistelt koolidelt õppimise võimalusi, et oma koolis tehnoloogia ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks innovaatilisi ideid leida ja rakendada.

Suvekoolis osalejad tänavad võõrustajaid Haapsalu innovatsioonikeskuse "Innokas" toredaid töötajaid ja eestvedajat Angela Leppikut. Kogu projekt viidi ellu Eesti Majandus-ja Ettevõtlusõpetajate Seltsi ning Tehnoloogiakasvatuse Liidu koostöös ning ESF programmi "8.1 Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" rahalisel toel.

Elbe Metsatalu

EMES

Piltidel: Õpetajate rühmatöös valmisid innovaatiliste äriideede teostamiseks esimesed prototüübid.

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-