ESP

Enesehinnangu küsimustiku on võimalik täita siin: WWW.APP.JAESP.ORG

Entrepreneurial Skills Pass on rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mis on kooskõlastatud Junior Achievement Europe võrgustiku liikmetega üle Euroopa. See tõendab, et gümnaasiumi- või kutsekooli õpilane on omandanud teoreetilised ja faktilised teadmised ning kognitiivsed ja praktilised ettevõtlus-, majandus- ja finantsoskused.

ESP tunnistuse saamiseks tuleb läbi teha kolm etappi:

Õpilasfirma programm

Kogemus

Enesehinnang

Pädevus

ESP eksam

Teadmised

Turundus

Ettevõtte struktuur ja rollid

Personalitöö

Disain ja tootmine

Äriplaani tegemine

Müügitöö

Finantskirjaoskus

Loovus

Enesekindlus

Algatusvõime

Meeskonnatöö

Leidlikkus

Sihikindlus

Vastutustunne

Üldine arusaamine organisatsioonist

Ettevõtte loomise etapid ja seadlusandlus

Ideest müügini

Rahalised vahendid ja eelarve koostamine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Täpsem info: http://www.entrepreneurialskillspass.eu

ENESEHINNANGU KÜSIMUSTIK

Enesehinnangu küsimustiku peavad täitma kõik JA Eesti Õpilasfirma liikmed ühe korra. Küsimustikku täidetakse Õpilasfirma programmi läbimise teises pooles – märtsi kuni juuni kuus.

Õpilasfirmade võistlusel osalemise või Õpilasfirma programmi tunnistuse taotlemise eeldus on enesehinnangu küsimustiku täitmine.

Enesehinnangu täitmine on tasuta.

NB! Õpilasfirma liikmetel tuleb end ESP veebilehel registreerida kevadel Õpilasfirma juhendajalt saadud registreerimiskoodi abil. Konto loomise järel saadki asuda küsimustikku täitma.


ESP EKSAM

  • ESP eksamit saab sooritada 13. aprillist - 19. juunini. Eksami ajad on kokkuleppel JA Eestiga.
  • ESP eksam on tasuline. Soodushind käesoleval õppeaastal on 25 eurot (eksami hind teistes Euroopa riikides on 35€, JA Eesti katab meie õpilaste eksamitasust 10€). 
  • ESP eksami tegemine ei ole kohustuslik.

ESP tunnistuse taotlemine on lihtsalt üks võimalus näidata, et sul on olemas praktiline ettevõtluskogemus, sa oled omandanud erinevaid ettevõtlusega seotud pädevusi ning sul on olemas ka teadmiste pagas ettevõtluse kohta.

Entrepreneurial Skills Pass on rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mis on kooskõlastatud Junior Achievement Europe võrgustiku liikmetega üle Euroopa. See tõendab, et gümnaasiumi- või kutsekooli õpilane on omandanud teoreetilised teadmised ja praktilised ettevõtlus-, majandus- ja finantsoskused. ESP tunnistus on teie oskuseid tõendav Euroopa taseme dokument, mida toetavad Euroopa tööandjad ja Euroopa Komisjon. 

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-