Meeskonnatöö

Meeskonnatöö

ÜLESANNE 1

Tähtaeg 22. november 2021

Ülesande kirjeldus
Teile tuleb kaheks päevaks külla rühm naaberriigi sõpruskooli õpilasi. 
Rühma suurus – 15 inimest, neist 13 õpilast ja 2 täiskasvanut
Õpilaste vanus – teie eakaaslased

Teie korraldada on:

  1. kahetunnine ekskursioon kodukoha vaatamisväärsustega tutvumiseks;
  2. rahvuskultuuri õhtu koos toitlustusega. Õhtu eelarveks on 275 eurot. Rahvuskultuuri õhtul osaleb külaliste delegatsioon ja teie koolist samuti 13 õpilast ja 2 täiskasvanut.
Milliseid oma kodukandi vaatamisväärsusi oma külalistele tutvustate ja kuidas ekskursiooni korraldate?
Millise rahvuskultuuriõhtu koos toiduga oma külalistele korraldate?

Meile saatke järgmised tööd:

1. Maksimaalselt kümnest slaidist koosnev presentatsioon, mille saate külalistele kaasa anda.
Esitlus peab sisaldama tähtsamat teavet külastatud objektide kohta, infot ekskursiooni läbiviijate kohta; võiks sisaldada pilte ja muud huvitavat, mis ekskursiooni ajal juhtus või võiks juhtuda.
Eesmärgiks on luua huvitav ja emotsionaalset meenutust pakkuv presentatsioon. Seega kasutage oma loovust, et võimalikult meeleolukalt oma külalistele mõjuda!
Presentatsiooni formaat – PowerPoint esitlus pdf failina.
 
2. Ühele A4 suurusele paberile loodud rahvuskultuuriõhtu kava koos toidu menüüga, mille saate ruumi seinale kinnitada või osalejatele kätte anda.
Faili formaat – pdf
 
3. Rahvuskultuuriõhtu eelarve
Faili formaat - pdf

Ülesande tähtaeg on 22. november 2021 ning lahendused tuleb saata aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

VÄGA TÄHTIS! Ülesande esitamise nõuded:

  • kolm faili ülesande 1 lahendustega või link, kust on võimalik kolm faili alla laadida (ära unusta lisada ka salasõna);
  • kirja teemareale tuleb kirjutada tiimi nimi ning kirja sees peab olema mainitud kooli nimi, tiimi liikmete nimed ning õpetaja nimi.

ÜLESANNE 2

Tähtaeg 17. jaanuar 2022

Ülesande kirjeldus

Head teha on hea ja annab südamele rahulolu!

Heategevusega tegelevad nii üksikisikud kui ka ettevõtted. Uurige raamatutest, ajakirjandusest või internetist infot heategevuse kohta Eestis ja kirjutage sellest umbes 1 lehekülje pikkune kokkuvõte.

Teie kokkuvõte võiks sisaldada muu hulgas vastuseid küsimustele, miks head tehakse ja mis kasu saavad inimesed, ettevõtted?

Valmistage ette ja viige koos oma tiimiga läbi üks heategu. Looge oma heateost kuni 2 minuti pikkune video.

Meile saatke järgmised tööd:

1. Umbes 1 lehekülje pikkune kokkuvõte heategevusest Eestis.
Lisage juurde allikad, kust info leidsite.
Faili formaat – pdf
 
2. Video oma heateost pikkusega kuni 2 minutit, milles kirjeldate
- Miks just selline tegu?
- Kuidas selleni jõudsite?
- Milliseid ettevalmistusi tegite?
- Kellele ja kuidas head tegite?
- Millist tagasisidet saite?
- Mida õppisite?

Ootame sisukaid ja meeldejäävaid videoid!

Ülesande tähtaeg on 17. jaanuar 2022 ning lahendused tuleb saata aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

VÄGA TÄHTIS! Ülesande esitamise nõuded:

  • kaks faili ülesande 1 lahendustega või link, kust on võimalik kolm faili alla laadida (ära unusta lisada ka salasõna);
  • kirja teemareale tuleb kirjutada tiimi nimi ning kirja sees peab olema mainitud kooli nimi, tiimi liikmete nimed ning õpetaja nimi.

ÜLESANNE 3

Tähtaeg 21. veebruar 2022

Ülesande kirjeldus
Valmistage ette ja viige läbi oma klassi õppekäik kodukoha ettevõttesse!
Arutage õppekäik õpetajaga läbi! Abi leiate ka siit.
Lisaks muule infole uurige vastuvõtjalt ettevõtte vastutustundlikkuse ja keskkonnahoiu kohta.
 
Meile saatke järgmine töö:
  • 4 fotost koosnev õppekäigu kokkuvõte koos fotode allkirjadega, milles kajastub selle ettevõtte vastutustundlikkus ja keskkonnahoid. Fotodel peab näha olema ka teie klass.
Hinnatakse töö sisu, loovust, kahjuks ei tule ka kohane huumor!

Ülesande tähtaeg on 21. veebruar 2022 ning lahendused tuleb saata aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

VÄGA TÄHTIS! Ülesande esitamise nõuded:

  • fotod koos allkirjadega või link, kust on võimalik kolm faili alla laadida (ära unusta lisada ka salasõna);
  • kirja teemareale tuleb kirjutada tiimi nimi ning kirja sees peab olema mainitud kooli nimi, tiimi liikmete nimed ning õpetaja nimi.

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-