Läbiviidud

Edu & Tegu

Elluviimise aeg: 01.01.2016 - 31.12.2018

Finantseerimise allikas: Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium

Eesmärk: Arendada süsteemselt ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel: arendada õppeprogramme, koolitada õpetajaid, luua uusi õpikäsitlusi, viia läbi uuringuid ja tõsta avalikkuse teadlikkust ettevõtlusõppest.

 

JA Eesti projekti tegevused:

2018 - JA programmide metoodilised koolitused kõigi haridustasemete õpetajatele algklassidest gümnaasiumini ja sisekoolitused kutsekoolides,  programme toetavate õpilasürituste ja võistluste rahastamine ja arendamine; ettevõtlusõpetajate keskkonna loomine paremaks infohaldamiseks, õpiettevõtte ja teiste JA programmide arendamine.

2017 - JA Eesti ettevõtlusprogrammide arendamine, JA programmide metoodilised koolitused kõigi haridustasemete õpetajatele algklassidest gümnaasiumini, mentorite ja õpilasmentorite kaasamine õppeprogrammi, programme toetavate õpilasürituste ja võistluste rahastamine ja arendamine. 

JA eksperdid osalevad aktiivselt Edu ja Tegu programmi töörühmades ettevõtlusõppe raamistiku väljatöötamises üldhariduskoolile.

2016 - sel aastal koolitati Edu ja Tegu programmi raames erinevatel haridustasemetel 149 uut õpetajat, arendati õppematerjale – anti välja eestikeelne õpilasfirma tööjuhend, tõlgiti vene keelde põhikooli programm „Mina, majandus ja ettevõte“, arendati mini-minifirma programmi ja loodi õpilasfirmade registreerimissüsteem. Edu ja Tegu programmist toetati õpilasfirmade liikmete koolituste, õpilasfirmade ja minifirmade võistluste ja õpetajate suvekooli läbiviimist, õpilasmentorite programmi ning õpilasfirma programmi arendustegevusi.

Projekti partnerid: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, EBS, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Junior Achievement Eesti, Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, SA Innove hariduse agentuur ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Projekti kodulehekülg: www.ettevotlusope.edu.ee

Projektijuht: Kersti Loor, kersti@ja.ee.

Meie veebileht kasutab küpsiseid parema kogemuse tagamiseks. Loe lähemalt.

-